Fram/King moped och mopedscooter

med HVA motor

    

framking_moped0037

    

framking_moped0003

    

framking_moped0004

    

framking_moped0005

    

framking_moped0006

    

framking_moped0007

    

framking_moped0008

    

framking_moped0009

    

framking_moped0010

    

framking_moped0011

    

framking_moped0012

    

framking_moped0013

    

framking_moped0014

    

framking_moped0015

    

framking_moped0016

    

framking_moped0017

    

framking_moped0018

    

framking_moped0036