Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
ulf_sundberg_1149 jarker_tenggren_posthorn adam_karlsson_autoped
adam_karlsson_autoped3
per_svenhall_138 rolf_waldmark_1163 par_nilsson_1134
adam_karlsson_autoped3
Autoped verktyg. Autoped 1118 -55. Se bild till vänster. Alla original verktyg i verktygskassetten finns kvar till och med reparationsasken från trelleborg gummifabrik. Ägare: Adam Karlsson