Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
johan_folt_1137_1 ulf_ontoft_1149_62 kjell_norback_1209
hakan_lothman_1125b
par_lindgren peter_calberg_1252 SDC10445
hakan_lothman_1125b
Saxoped 1125B. Ägare: Håkan Löthman