Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
Erik Mellsta 06 etypen peter_andersson_1260efter - Kopia joakim_pegers_sport_1140_60 - Kopia
joakim_pegers_ nordstj_autoped - Kopia
jorgen_antonsson_1260 - Kopia jorgen_antonsson_1263 - Kopia jorgen_antonsson_1264 - Kopia
joakim_pegers_ nordstj_autoped - Kopia
Autoped Nordstjernan. Mycket ovanlig Autoped av märket Nordstjernan. Nymans ägde Wiklunds velicopeder som i sin tur tillverkade Nordstjernan. Samma modell som NV/Crescent 117 & 1117 1954-56. Ägare: Joakim Pegers