Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
roger_carlsson1289_70 - Kopia kaj_rolfsson_1252 monark_topper_66_davidnordlund
lennart_ahlman_saxoped1136_59 - Kopia
lennart_alhman_saxoped1126 - Kopia roger_norberg_crescentraket - Kopia roger_norberg_goldenchamp - Kopia
lennart_ahlman_saxoped1136_59 - Kopia
Saxoped 1136 -59. Helt original saxoped, förutom att färgen är påbättrad där den varit avskavd. Ägare: Lennart Ählman