Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
erik_hagman_peashooter1125 erik_sundstrom_1136 jan_ax_1148
micke_mattsson_raket
micke_mattson_50s svenne_andersson_1151 svenne_andersson_1248
micke_mattsson_raket
Crescent 1151-1 -61. Nyinköpt "Raket Sport", ska inte renoveras. Ägare: Micke Mattsson