Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
eilert_norberg_1252 josef_nilsson_1136 par_ellstrom_etypr
par_ellstrom_1125
par_ellstrom_1126 tom_malmquist_skoterett roger_norberg_1256bmet
par_ellstrom_1125
Crescent 1125 -57. Gubbracer. Motor Sachs EKF. Ägare/byggare: Pär (selma) Ellström, Karlstad