Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
plogis_1149 michael_hahlin_senior kjell_johanssson_1240
soren_olsson_1279
majlis_brynolf_1263 rasmus_ansund_1279 claes_segerstrom_f50gl
soren_olsson_1279
MCB 1279. Ägare: Sören Olsson, Kungälv