Växelinställning Sachs 50/3 Fot & Hand

 

 

 

VÄXELINSTÄLLNING Fot och handväxel

Sachs 50/3 fotväxel

Bild A: 1 spårmutter. 2 kontramutter. 3 spärrhake.    4 växelsegment. 5 växelgaffel. Bild B: 1 skruv. 2 fastplatta. 3 spärrhake. 4 växelsegment. 5 växelgaffel.

 

Växelanordningen på Sachs motorn ligger innanför kåpan på magnet sidan. Inställningen utförs på följande sätt, se bild A och B. Lägg in 1:ans växel och för in spårmuttern 1 i växelgaffel 5 (bild A). Skruva därefter in den på växelstången så långt det går, samtidigt som växelspaken trycks nedåt. Observera att den breda ansatsen på muttern ska vara utåt. Lossa därefter muttern åtta kanter (1 1/3 varv) och lås fast den i detta läge med låsmuttern 2, se bild A. Lyft växelspaken mot 2:ans växel så långt att spärrhaken 3 kommer i beröring med växelsegment 4 och notera storleken på spelet "c" (bild A). Lägg därefter in 2:ans växel och tryck växelspaken nedåt mot 1:ans växel tills spärrhaken 3 kommer i kontakt med växelsegment 4, se bild B. Notera även här storleken på spelet "c". Det ska vara lika stort som i föregående fallet, se bild A. Skulle så inte vara fallet lossa de tre skruvarna 1 och fästplatten 2 vrids tills rätt spel erhålls.

 

 

VÄXELINSTÄLLNING

 

Sachs 50/3 handväxel

 

Ställ upp mopeden så att bakhjulet går fritt. Ta av inspektionsluckan "Sachs". Frikoppla och lägg in 3:ans växel. Kontrolldrag med en skruvmejsel slitsmuttern, se figur 1. Fetta in slitsmuttern med värmebeständigt fett. Montera på inspektionsluckan "Sachs".

Frikoppla och lägg in 2:ans växel med växelhandtaget. Drag samtidigt runt bakhjulet så att inte kugghjulen i växellådan står kugg mot kugg och hindrar växlingen. Är växelwiren rätt justerad ska ritsen (a) på växelarmen stå mitt för spåret i stoppskruven (b), se bild 1.

Står risten (a) bakom eller framför spåret måste wirens längd justeras. Lossa låsmuttern (c, bild 2) och vrid justerskruven (d) åt höger. Växelarmen vrids härvid framåt av fjädern inne i kåpan. Vrid justerskruven (d) tills ritsen (a, bild 1) kommer mitt framför spåret (b, bild 1). Om ritsen på hävarmen står framför spåret ska justerskruven vridas år vänster.

Kontrollera växelinställningen genom att med växelhandtaget lägga i första växeln. Notera hur långt ritsen på växelarmen står från ritsen på stoppskruven när 2:ans växel just går ur. Vrid växelhandtaget mot 3:ans växel, notera även här avståndet mellan ritsarna just då tvåans växel går ur. Det korrekta och exakta läget för 2:a växeln är mitt emellan "utslagen". Finjustera om det behövs. Dra fast muttern c, bild 2.

Skulle ritsen (a) inte komma mitt för spåret (b) se bild 1, då justerskruven helt är inskruvad åt höger eller vänster, har växelwiren skadats eller växelbulten lossats. Om sist nämnda har inträffat se nästa stycke. Kontrollera att wiren inte trängt igenom hylsan (e, bild 2) eller att nippeln (c, bild 1) skruvats ur. Har bulten (d, bild 1) måste justering utföras enligt följande:

Dra runt bakhjulet och lägg i 3:e växeln (se bild 3 och 4). Lossa bult d (bild 1), och ta upp den. Lyft upp växelarmen och vik den åt sidan. Under växelarmen är en mjuk bricka placerad. Denna tjänstgör som medbringare på så sätt att 4 stift i växelarmen trycker på brickan. Växelhylsan, som sitter under växelarmen har också 4 stift. Dessa trycker på brickan underifrån. Brickan förmedlar alltså växelarmens rörelser till växelhylsan, som i sin tur påverkar växelmekanismen inne i växellådan. Den mjuka brickan på växelarmen tas upp och placeras åter så att de 4 stiften inte kommer i samma "gropar" igen. Lägg växelarmen på brickan. Skjut ner bulten (d, bild 1).

Kontrollera nu att 3:e växeln är ordentligt inlagd genom att dra runt bakhjulet. Dra fast bulten ganska hårt. Se till att växelarmen inte följer med i bulten vridning utan hela tiden har samma läge enligt bild 5. Fortsätt därefter finjusteringen enligt tidigare anvisningar.

Notera! Uttaget i växelarmen är till för att begränsa växellägena för 1:a och 3:e växeln. Då växelarmen är i sitt främre läge är 3:e växeln inlagd och i det bakre läget 1:a växeln.