Crescent 1151 1962

Krök och avgasmutter är utbytt för att stämma bättre överens med mopedens övriga skick.