Crescent E-type 1972

Kommer så småningom att genomgå en mer omfattande renovering.