VoV TSV Godkända mopeder och Typdata
 
 
Approved mopeds in Sweden
 
 

Typgodkända mopeder i Sverige

 
Betydelse:
VoV - Väg och Vatten styrelsen
TSV - Trafiksäkerhetsverket

1001-1160

1163-1213

1213-1256

1258-1355

1356-1454

1455-1508

1509-1579

1600-1852

1900-2080

2081-2905

2906-4010

4011-6003

6004-6010