Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
roger_norberg_sm50 ulf_karlsson1194 thomas_lagerstrand_50ss
berth_billing_etype
berth_billing_etypetuta pierre_salen_compact daniel_compact1252
berth_billing_etype
Crescent E-type. Inköpt 26 jan. som skrothög. Troligen en -73'a. Se nästa bild för att se hur jag fixade eget signalhorn. Ägare: Berth Billing