Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
dan_brovall_etype dan_lindberg_sm50_72 filip_bjorndahl_2000s
roger_norberg_sm50
ulf_karlsson1194 thomas_lagerstrand_50ss berth_billing_etype
roger_norberg_sm50
SM50 1272 -72. Original moped med helrenoverad motor. Ägare: Roger Norberg