Läsarnas NV, Crescent och MCB mopeder
christer_lindstrom_f50mod dan_brovall_etype dan_lindberg_sm50_72
filip_bjorndahl_2000s
roger_norberg_sm50 ulf_karlsson1194 thomas_lagerstrand_50ss
filip_bjorndahl_2000s
Crescent 2000s 1959. Köpt våren 2010. Helt original. Inga planer på renovering. Ägare: Filip B, RudMoppers